Малките моми

Malkite momi

Малките моми

Малките моми
делба делиле.
Mалките моми
делба делиле.

На сека мома
по едно момче.
На бела Рада
црно Арапче.

Па се чудила
што да прави.
Па се чудила
што да му прави.

Па го однела
на река Вардар.
Два дни го мила,
три дни го трила.

Malkite momi

Malkite momi
delba delile.
Malkite momi
delba delile.

Na seka moma
po edno momche.
Na bela Rada
crno Arapche.

Pa se chudila
shto da pravi.
Pa se chudila
shto da mu pravi.

Pa go odnela
na reka Vardar.
Dva dni go mila,
tri dni go trila.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6502
Rating: 3.92 from 12 votes