Димна јуда град градила

Dimna juda grad gradila

Димна јуда град градила

Димна јуда, мамо, град градила,
на планина, мамо, на Влаина.

Што е колје, мамо, побивала,
сè ергени, мамо, за главење.

Што е плиќе, мамо, заплиќала,
сè девојки, мамо, за мажење.

Димна јуда, мамо, град градила,
на планина, мамо, на Влаина.


Забелешка: „димна јуда“ значи чудесна (дивна) самовила.

Dimna juda grad gradila

Dimna juda, mamo, grad gradila,
na planina, mamo, na Vlaina.

Shto e kolje, mamo, pobivala,
sè ergeni, mamo, za glavenje.

Shto e plikje, mamo, zaplikjala,
sè devojki, mamo, za mazhenje.

Dimna juda, mamo, grad gradila,
na planina, mamo, na Vlaina.


Zabeleshka: „dimna juda“ znachi chudesna (divna) samovila.

A wonderful fairy was building a city

A wonderful fairy was building a city,
on the mountain, mother, on Vlaina.

All the posts she drove into the ground,
were all young men, ready to be engaged.

All the wands she plaited,
were all young girls, ready for marriage.

A wonderful fairy was building a city,
on the mountain, mother, on Vlaina. Date added: 05.09.2016
Popularity: 1994
Rating: 4.5 from 6 votes