Малихери пукаја

Maliheri pukaja

Малихери пукаја

(За Ванчо војвода)

Малихери пукаја, леле, малихери пукаја,
Малихери пукаја, на Гандачо планина.

Тојо Ванчо војвода, тојо Ванчо војвода,
Тојо Ванчо војвода, на чукарка седеше.

На чукарка седеше, леле, на чукарка седеше,
На чукарка седеше, заповед ни даваше.

Јуриш браќа комити, леле, јуруш браќа кумити,
Јуриш браќа комити, да ја ослободиме,
да ја ослободиме, мајка Македонија.


// Во спомен на војвода Иван Христов Орџанов, познат и како Иванчо (Ванчо) Карасулијата.

Maliheri pukaja

(Za Vancho vojvoda)

Maliheri pukaja, lele, maliheri pukaja,
Maliheri pukaja, na Gandacho planina.

Tojo Vancho vojvoda, tojo Vancho vojvoda,
Tojo Vancho vojvoda, na chukarka sedeshe.

Na chukarka sedeshe, lele, na chukarka sedeshe,
Na chukarka sedeshe, zapoved ni davashe.

Jurish brakja komiti, lele, jurush brakja kumiti,
Jurish brakja komiti, da ja oslobodime,
da ja oslobodime, majka Makedonija.


// Vo spomen na vojvoda Ivan Hristov Ordzhanov, poznat i kako Ivancho (Vancho) Karasulijata.Date added: 19.08.2009
Popularity: 6739
Rating: 4.64 from 14 votes