Не се фаќај Доне, Донке

Ne se fakjaj Done, Donke

Не се фаќај Доне, Донке

Не се фаќај Доне, Донке до мене
срце ми прегоре Донке за тебе.

Еј што те заљубив
е, е, еј па те изгубив.

Кога војник Доне, Донке јас одев
ти орото Доне, Донке го водеше.

Еј, што те заљубив
е, еј па те изгубив.

Ти до мене Доне, Донке заигра,
срцето ми Доне, Донке разигра.
Тогај збор ми Доне, Донке ти даде
по година срцето си продаде.

Еј што те заљубив
е, е, еј па те изгубив.

Ни година Доне, Донке не пројде
за другого Доне, Донке си појде.
Не ме играј Доне, Донке не збори
оти знаеш Доне, Донке што стори.

Еј што те заљубив
е, е, еј па те изгубив.

Тргни рака Доне, Донке од мене
срце веќе не ми игра за тебе.

Еј што те заљубив
е, е, еј па те изгубив.

Ne se fakjaj Done, Donke

Ne se fakjaj Done, Donke do mene
srce mi pregore Donke za tebe.

Ej shto te zaljubiv
e, e, ej pa te izgubiv.

Koga vojnik Done, Donke jas odev
ti oroto Done, Donke go vodeshe.

Ej, shto te zaljubiv
e, ej pa te izgubiv.

Ti do mene Done, Donke zaigra,
srceto mi Done, Donke razigra.
Togaj zbor mi Done, Donke ti dade
po godina srceto si prodade.

Ej shto te zaljubiv
e, e, ej pa te izgubiv.

Ni godina Done, Donke ne projde
za drugogo Done, Donke si pojde.
Ne me igraj Done, Donke ne zbori
oti znaesh Done, Donke shto stori.

Ej shto te zaljubiv
e, e, ej pa te izgubiv.

Trgni raka Done, Donke od mene
srce vekje ne mi igra za tebe.

Ej shto te zaljubiv
e, e, ej pa te izgubiv.Date added: 29.09.2009
Popularity: 7571
Rating: 4.35 from 23 votes