Одам, одам мајчице

Odam, odam majchice

Одам, одам мајчице

Штом ќе блеснат први зраци
мајко разбуди ме, моја
пат ме чека далечен сега
дал ќе се вратам јас дома.

Рефрен:
Одам, одам мила мајчице
в тугина одам ќе бидам сама. [2х]

Барам малку среќа јас
судбата дал' ќе ми даде
тој ме чека не знам ни сама
дал' ќе се вратам јас дома.

Рефрен

Odam, odam majchice

Shtom kje blesnat prvi zraci
majko razbudi me, moja
pat me cheka dalechen sega
dal kje se vratam jas doma.

Refren:
Odam, odam mila majchice
v tugina odam kje bidam sama. [2h]

Baram malku srekja jas
sudbata dal' kje mi dade
toj me cheka ne znam ni sama
dal' kje se vratam jas doma.

RefrenDate added: 29.10.2009
Popularity: 5178
Rating: 4.4 from 5 votes