Кога тргнав Цвето

Koga trgnav Cveto

Кога тргнав Цвето

Кога тргнав Цвето за туѓина
дробни солзи ти ронеше
дробни солзи Цвето ти ронеше
и во Бога се колнеше.

Дека верна Цвето ќе ми бидеш
куќа деца ќе ми гледаш
но јас Цвето мори верба немав
бргу назад јас се вратив.

Наш'то порте Цвето затворено
а децата позаспани.
Ламбичето подзапрено
а ти Цвето во комшии.

А ти Цвето во комшии
црно кафе си пиеше
црно кафе Цвето си пиеше
благ муабет си правеше.

Како знаеш Цвето, така прави
ти на мене да не мислиш.

Koga trgnav Cveto

Koga trgnav Cveto za tugjina
drobni solzi ti roneshe
drobni solzi Cveto ti roneshe
i vo Boga se kolneshe.

Deka verna Cveto kje mi bidesh
kukja deca kje mi gledash
no jas Cveto mori verba nemav
brgu nazad jas se vrativ.

Nash'to porte Cveto zatvoreno
a decata pozaspani.
Lambicheto podzapreno
a ti Cveto vo komshii.

A ti Cveto vo komshii
crno kafe si pieshe
crno kafe Cveto si pieshe
blag muabet si praveshe.

Kako znaesh Cveto, taka pravi
ti na mene da ne mislish.Date added: 17.11.2009
Popularity: 21919
Rating: 4.42 from 67 votes