Лилјано моме

Liljano mome

Лилјано моме

- Лилјано моме, Лилјано,
ја стани рано, пред зори,
ја стани рано, пред зори,
либето си прегрни.

Не ми излегла Лилјана,
тук' е излегла мајка ѝ,
лути си клетви колнеше
и на Ѓорѓи думаше:

- Иди си, Ѓорѓи, иди си,
Лилјана болна легнала,
Лилјана болна легнала
и не може да стане.

- Не ми го лажи, мамо ма,
јас сум си Ѓорѓи љубила,
јас сум си Ѓорѓи љубила,
за него ќе се посвршам.

Liljano mome

- Liljano mome, Liljano,
ja stani rano, pred zori,
ja stani rano, pred zori,
libeto si pregrni.

Ne mi izlegla Liljana,
tuk' e izlegla majka ì,
luti si kletvi kolneshe
i na Gjorgji dumashe:

- Idi si, Gjorgji, idi si,
Liljana bolna legnala,
Liljana bolna legnala
i ne mozhe da stane.

- Ne mi go lazhi, mamo ma,
jas sum si Gjorgji ljubila,
jas sum si Gjorgji ljubila,
za nego kje se posvrsham.

Liljana, girl

- Liljana, girl, Liljana,
get up early, before the dawn,
get up early, before the dawn,
give your love a hug.

Liljana doesn't come out,
instead, her mother comes,
she curses bitterly
and says to Gjorgji:

- Go away, Gjorgji, go away,
Liljana is lying ill,
Liljana is lying ill
and she cannot even stand up.

- Don't lie to him, mother,
I love Gjorgji,
I love Gjorgji
and I am going to marry him.

Liljano dziewczę

- Liljano dziewczę, Liljano,
wstań wcześnie, przed świtem,
wstań wcześnie, przed świtem,
ukochanego swego przytul.

Liljana się nie pojawiła,
ale wyszła jej matka,
i przeklinająć okrutnie
mówi do Gjorgjiego:

- Odejdź, Gjorgji, odejdź
Liljana leży chora,
Liljana leży chora,
wstawać nie może.

- Nie okłamuj go, mamo moja,
Gjorgjiego ukochałam,
Gjorgjiego ukochałam,
za niego chcę wyjść.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 02.08.2012
Popularity: 6681
Rating: 4.09 from 32 votes