Џан џигер Магдо

Dzhan dzhiger Magdo

Џан џигер Магдо

Ајде ќе ти купим срмени јелек,
за тебе, Магдо, за тебе душо.
За тебе, џан џигер Магдо,
мори за тебе.

Ај што ќе ми мене срмени јелек,
без тебе лудо, без тебе младо?
Без тебе, ча пукнем, лудо младо,
без тебе.

Ајде ќе ти купим дафино пеше
за тебе, Магдо, за тебе душо.
За тебе, џан џигер Магдо,
мори за тебе.

Ај што ќе ми мене дафино пеше
без тебе лудо, без тебе младо?
Без тебе, ча пукнем, лудо младо,
без тебе.


Забелешка: Зборот „џан“ е турцизам и значи „душа“. „Пеш“ е предница од горни алишта од народна носија. Придавката „дафино“ веројатно се однесува на бојата (маслинесто-зелена) според бојата на растението Elaeagnus angustifolia.

Dzhan dzhiger Magdo

Ajde kje ti kupim srmeni jelek,
za tebe, Magdo, za tebe dusho.
Za tebe, dzhan dzhiger Magdo,
mori za tebe.

Aj shto kje mi mene srmeni jelek,
bez tebe ludo, bez tebe mlado?
Bez tebe, cha puknem, ludo mlado,
bez tebe.

Ajde kje ti kupim dafino peshe
za tebe, Magdo, za tebe dusho.
Za tebe, dzhan dzhiger Magdo,
mori za tebe.

Aj shto kje mi mene dafino peshe
bez tebe ludo, bez tebe mlado?
Bez tebe, cha puknem, ludo mlado,
bez tebe.


Zabeleshka: Zborot „dzhan“ e turcizam i znachi „dusha“. „Pesh“ e prednica od gorni alishta od narodna nosija. Pridavkata „dafino“ verojatno se odnesuva na bojata (maslinesto-zelena) spored bojata na rastenieto Elaeagnus angustifolia.Date added: 18.02.2013
Popularity: 2406
Rating: 4.5 from 4 votes