Каранфилче девојче

Karanfilche devojche

Каранфилче девојче

- Каранфилче, девојче, каранфилче, девојче,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

Та еле се фалеше, та еле се фалеше,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

Ти каранфил не носиш, на каранфил мерисаш,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

- В' градината сам било, каранфил сам газило,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

Каранфил сам газило, та за това мерисам,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

- Каранфилче девојче, каранфилче девојче,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

Та еле се фалеше, та еле се фалеше,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

- Ти ракија не пијеш, на ракија мерисаш,
гиди јагне галено, гиди моме мaлено.

- Земници сам кладило, ракија сам пуштало,
гиди јагне галено, гиди моме малено.

Ракиjа сам пуштало, та за това мерисам,
гиди јагне галено, гиди моме малено.

Karanfilche devojche

- Karanfilche, devojche, karanfilche, devojche,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

Ta ele se faleshe, ta ele se faleshe,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

Ti karanfil ne nosish, na karanfil merisash,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

- V' gradinata sam bilo, karanfil sam gazilo,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

Karanfil sam gazilo, ta za tova merisam,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

- Karanfilche devojche, karanfilche devojche,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

Ta ele se faleshe, ta ele se faleshe,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

- Ti rakija ne pijesh, na rakija merisash,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

- Zemnici sam kladilo, rakija sam pushtalo,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.

Rakija sam pushtalo, ta za tova merisam,
gidi jagne galeno, gidi mome maleno.Date added: 09.04.2013
Popularity: 2801
Rating: 4 from 4 votes