Денес над Македонија

Denes nad Makedonija

Денес над Македонија

(Химна на Република Македонија)

Денес над Македонија се раѓа
ново сонце на слободата.
Македонците се борат
за своите правдини.

Одново сега знамето се вее
на Крушевската Република,
на Гоце Делчев, Питу Гули
Даме Груев, Сандански.

Горите македонски шумно пеат
нови песни, нови весници:
Македонија слободна,
слободна ќе живее!

Denes nad Makedonija

(Himna na Republika Makedonija)

Denes nad Makedonija se ragja
novo sonce na slobodata.
Makedoncite se borat
za svoite pravdini.

Odnovo sega znameto se vee
na Krushevskata Republika,
na Goce Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski.

Gorite makedonski shumno peat
novi pesni, novi vesnici:
Makedonija slobodna,
slobodna kje zhivee!Date added: 02.04.2014
Popularity: 13303
Rating: 4.24 from 78 votes