Остана Ратка млада удовица

Ostana Ratka mlada udovica

Остана Ратка млада удовица

Остана Ратка млада удовица
на седумнаесет години.
Бело лице Ратка забулила
и за прво либе жалила.

Мајка на Ратка тихо ѝ говори:
- Не ми плачи Ратке, не жали.
Ти си ќерко, млада и убава,
друго либе ќе си заљубиш.

Ратка на мајка плаче и говори:
- Не ми збори, мајко, не ме гори.
Како мојто либе нигде нема,
ни во турско мајко, ни каурско.
Ни во турско, ни каурско,
ни во цела Македонија.

Ostana Ratka mlada udovica

Ostana Ratka mlada udovica
na sedumnaeset godini.
Belo lice Ratka zabulila
i za prvo libe zhalila.

Majka na Ratka tiho ì govori:
- Ne mi plachi Ratke, ne zhali.
Ti si kjerko, mlada i ubava,
drugo libe kje si zaljubish.

Ratka na majka plache i govori:
- Ne mi zbori, majko, ne me gori.
Kako mojto libe nigde nema,
ni vo tursko majko, ni kaursko.
Ni vo tursko, ni kaursko,
ni vo cela Makedonija.Date added: 31.07.2014
Popularity: 1687
Rating: 4 from 2 votes