Македонка

Makedonka

Македонка

Вистина е мила мамо, вистина,
среќна сум мамо Македонка,
со душа и срце распеана,
на ден Илинден родена,
со душа и срце распеана,
Гоцева лична убавица.

Да пеам, да играм,
да горам, да бликам,
сè ќе сторам,
мајко да те имам.
Со тага и солзи,
во радост и песна, ееејјј.

Дали сум Пиринка, Пиринка,
Егејка, Егејка, Вардарка, Вардарка,
јас сум, јас сум Македонка.

Вистина е мила мамо, вистина,
горда сум мамо Македонка,
со Пиринско цвеќе расцутена,
од Егејско сонце огреана,
со Пиринско цвеќе расцутена,
од Вардарска вода полеана.

Да пеам, да играм,
да горам, да бликам,
сè ќе сторам,
мајко да те имам.
Со тага и солзи,
во радост и песна, ееејјј.

Дали сум Пиринка, Пиринка,
Егејка, Егејка, Вардарка, Вардарка,
јас сум, јас сум Македонка.

Makedonka

Vistina e mila mamo, vistina,
srekjna sum mamo Makedonka,
so dusha i srce raspeana,
na den Ilinden rodena,
so dusha i srce raspeana,
Goceva lichna ubavica.

Da peam, da igram,
da goram, da blikam,
sè kje storam,
majko da te imam.
So taga i solzi,
vo radost i pesna, eeejjj.

Dali sum Pirinka, Pirinka,
Egejka, Egejka, Vardarka, Vardarka,
jas sum, jas sum Makedonka.

Vistina e mila mamo, vistina,
gorda sum mamo Makedonka,
so Pirinsko cvekje rascutena,
od Egejsko sonce ogreana,
so Pirinsko cvekje rascutena,
od Vardarska voda poleana.

Da peam, da igram,
da goram, da blikam,
sè kje storam,
majko da te imam.
So taga i solzi,
vo radost i pesna, eeejjj.

Dali sum Pirinka, Pirinka,
Egejka, Egejka, Vardarka, Vardarka,
jas sum, jas sum Makedonka.Date added: 31.03.2009
Popularity: 8689
Rating: 4.5 from 16 votes