Сношти е Јана

Snoshti e Jana

Сношти е Јана

Сношти е Јана
од балкан слегла,
сношти е Јана
од балкан слегла.

Ајде, моме, за вода
да те заведам,
девојченце убаво,
да те одведам.

Од балкан слегла,
во село влегла,
од балкан слегла,
во село влегла.

Ајде, моме, за вода
да те заведам,
девојченце убаво,
да те одведам.

Snoshti e Jana

Snoshti e Jana
od balkan slegla,
snoshti e Jana
od balkan slegla.

Ajde, mome, za voda
da te zavedam,
devojchence ubavo,
da te odvedam.

Od balkan slegla,
vo selo vlegla,
od balkan slegla,
vo selo vlegla.

Ajde, mome, za voda
da te zavedam,
devojchence ubavo,
da te odvedam.Date added: 17.08.2014
Popularity: 3179
Rating: 4.14 from 7 votes