Не оди Сефер село Карбуница

Ne odi Sefer selo Karbunica

Не оди Сефер село Карбуница

Нели ти реков, седи не оди,
седи не оди, село Карбуница?
Бре Сефер, аго бре,
бре, клето Турче, бре.
Бре Сефер, аго бре,
бре клети арамија.

Не оди Сефер село Карбуница,
село Карбуница, горе Ѓурчевица.
Бре Сефер, аго бре,
бре, клето Турче, бре.
Бре Сефер, аго бре,
бре клети арамија.

Таму ми те чекаат славните комити,
славните комити, сè од збор јунаци.
Бре Сефер, аго бре,
бре, клето Турче, бре.
Бре Сефер, аго бре,
бре клети арамија.

Тебе ќе фатат, глава ќе ти сечат,
глава ќе ти сечат арамиска.
Бре Сефер, аго бре,
бре, клето Турче, бре.
Бре Сефер, аго бре,
бре клети арамија.

Ќе ти пресечат глава до рамена,
глава до рамена, нозе до колена.
Бре Сефер, аго бре,
бре, клето Турче, бре.
Бре Сефер, аго бре,
бре клети арамија.

Ne odi Sefer selo Karbunica

Neli ti rekov, sedi ne odi,
sedi ne odi, selo Karbunica?
Bre Sefer, ago bre,
bre, kleto Turche, bre.
Bre Sefer, ago bre,
bre kleti aramija.

Ne odi Sefer selo Karbunica,
selo Karbunica, gore Gjurchevica.
Bre Sefer, ago bre,
bre, kleto Turche, bre.
Bre Sefer, ago bre,
bre kleti aramija.

Tamu mi te chekaat slavnite komiti,
slavnite komiti, sè od zbor junaci.
Bre Sefer, ago bre,
bre, kleto Turche, bre.
Bre Sefer, ago bre,
bre kleti aramija.

Tebe kje fatat, glava kje ti sechat,
glava kje ti sechat aramiska.
Bre Sefer, ago bre,
bre, kleto Turche, bre.
Bre Sefer, ago bre,
bre kleti aramija.

Kje ti presechat glava do ramena,
glava do ramena, noze do kolena.
Bre Sefer, ago bre,
bre, kleto Turche, bre.
Bre Sefer, ago bre,
bre kleti aramija.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6981
Rating: 4.5 from 12 votes