Играле, играле девојчиња

Igrale, igrale devojchinja

Играле, играле девојчиња

Играле, играле девојчиња,
играле, играле, до темници,
сите си, сите си дома пошле,
само си едно не пошло.

Цело се село собрало
момето да ми го бараат,
нашле го, нашле го во една куќа,
во една куќа, кај лудо.

- Ајде бре, ајде бре моме,
ајде бре моме ти дома!
- Нејќам бре луѓе, не идам,
овде си имам јас либе.

Igrale, igrale devojchinja

Igrale, igrale devojchinja,
igrale, igrale, do temnici,
site si, site si doma poshle,
samo si edno ne poshlo.

Celo se selo sobralo
mometo da mi go baraat,
nashle go, nashle go vo edna kukja,
vo edna kukja, kaj ludo.

- Ajde bre, ajde bre mome,
ajde bre mome ti doma!
- Nejkjam bre lugje, ne idam,
ovde si imam jas libe.Date added: 04.10.2014
Popularity: 2584
Rating: 4.33 from 3 votes