С'нце трептит да седнит

S'nce treptit da sednit

С'нце трептит да седнит

С'нце трептит да седнит, леле
девојче трча по него, леле.
- Чекај, почекај с'нце ле,
јас ќе те нешто опитам,
ти мене право да кажиш:
дали се сади босилок
на сува рида без вода? 

S'nce treptit da sednit

S'nce treptit da sednit, lele
devojche trcha po nego, lele.
- Chekaj, pochekaj s'nce le,
jas kje te neshto opitam,
ti mene pravo da kazhish:
dali se sadi bosilok
na suva rida bez voda? Date added: 31.10.2014
Popularity: 2108
Rating: 2.5 from 2 votes