В' градина моме седеше

V' gradina mome sedeshe

В' градина моме седеше

В' градина моме седеше и сокол пиле молеше:
- Соколе пиле, соколе, јас ќе те нешто замолам,
летни ми соколе, летни ми пиле, одлетај,
летни ми соколе, летни ми горе, високо.

Либето ми е далеку, во таа пуста туѓина,
да летнеш пиле, одлеташ, да видиш либе што прави,
дали е уште мој или си друга љуби тој,
дали е уште мој или си друга љуби тој?

Летна ми сокол одлета, летна ми горе високо,
оттаму либе здогледа, друго си моме љубеше.
Назад си полета и во градина долета,
до моме застана и на моме говори:

- Твоето либе лажно е и друго моме си љуби,
ах, твојто срце тажно е, поарно што го изгуби,
не жали за него, ти друго либе барај си,
не жали за него и друго либе најди си.

V' gradina mome sedeshe

V' gradina mome sedeshe i sokol pile moleshe:
- Sokole pile, sokole, jas kje te neshto zamolam,
letni mi sokole, letni mi pile, odletaj,
letni mi sokole, letni mi gore, visoko.

Libeto mi e daleku, vo taa pusta tugjina,
da letnesh pile, odletash, da vidish libe shto pravi,
dali e ushte moj ili si druga ljubi toj,
dali e ushte moj ili si druga ljubi toj?

Letna mi sokol odleta, letna mi gore visoko,
ottamu libe zdogleda, drugo si mome ljubeshe.
Nazad si poleta i vo gradina doleta,
do mome zastana i na mome govori:

- Tvoeto libe lazhno e i drugo mome si ljubi,
ah, tvojto srce tazhno e, poarno shto go izgubi,
ne zhali za nego, ti drugo libe baraj si,
ne zhali za nego i drugo libe najdi si.Date added: 04.12.2014
Popularity: 2719
Rating: 4.5 from 4 votes