Калино ќерко, Калино

Kalino kjerko, Kalino

Калино ќерко, Калино

Калино ќерко, Калино,
дадов те бела, црвена,
дадов те бела, црвена,
дадов те тенка, висока.

Што болест ми те налегна,
та ми потенка повена,
што болес ми те налегна,
та ми потенка повена?

Не прашвај мале, не прашувај,
не сум од болест легнала.
Не сум од болест легнала,
тук' се од мерак разболев.

Kalino kjerko, Kalino

Kalino kjerko, Kalino,
dadov te bela, crvena,
dadov te bela, crvena,
dadov te tenka, visoka.

Shto bolest mi te nalegna,
ta mi potenka povena,
shto boles mi te nalegna,
ta mi potenka povena?

Ne prashvaj male, ne prashuvaj,
ne sum od bolest legnala.
Ne sum od bolest legnala,
tuk' se od merak razbolev.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6466
Rating: 3 from 1 votes