Јулија

Julija

Јулија

Го пленал Моско,
го пленал џанам,
нашата сестра Јулија.

Кога Јулија грабнаја џанам,
анами коси корнеја,
бегови солзи ронеја.

- Што стори Јуле,
што стори, џанам,
срцето ми го изгоре?

Чифликот ќе го продајме џанам,
Јулија ќе ја грабиме.
- Чифлици да си продајте џанам,
Јулија не ја враќаме. 

Julija

Go plenal Mosko,
go plenal dzhanam,
nashata sestra Julija.

Koga Julija grabnaja dzhanam,
anami kosi korneja,
begovi solzi roneja.

- Shto stori Jule,
shto stori, dzhanam,
srceto mi go izgore?

Chiflikot kje go prodajme dzhanam,
Julija kje ja grabime.
- Chiflici da si prodajte dzhanam,
Julija ne ja vrakjame. Date added: 12.12.2014
Popularity: 2945
Rating: 2.75 from 4 votes