Малките моми

Malkite momi

Малките моми

Малките моми
делба делиле.
Mалките моми
делба делиле.

На сека мома
по едно момче.
На бела Рада
црно Арапче.

Па се чудила
што да прави.
Па се чудила
што да му прави.

Па го однела
на река Вардар.
Два дни го мила,
три дни го трила.

Па го качила
на бела коња.
Коњ се белее,
либе црнее.

Malkite momi

Malkite momi
delba delile.
Malkite momi
delba delile.

Na seka moma
po edno momche.
Na bela Rada
crno Arapche.

Pa se chudila
shto da pravi.
Pa se chudila
shto da mu pravi.

Pa go odnela
na reka Vardar.
Dva dni go mila,
tri dni go trila.

Pa go kachila
na bela konja.
Konj se belee,
libe crnee.Date added: 08.06.2009
Popularity: 8070
Rating: 3.73 from 15 votes