Кинисало Грче јабанџиче

Kinisalo Grche jabandzhiche

Кинисало Грче јабанџиче

Кинисало Грче јабанџиче,
ќе ми оди в' Скопје на панаѓур.

На пат најде една бела чешма,
на чешмата една стара баба.

- Ќе те прашам, мори стара бабо,
ќе те прашам, право да ми кажеш:
од кого е Скопје испустено?

- Не сум баба, тук' сум црна чума,
од мене е Скопје испустено. 

Kinisalo Grche jabandzhiche

Kinisalo Grche jabandzhiche,
kje mi odi v' Skopje na panagjur.

Na pat najde edna bela cheshma,
na cheshmata edna stara baba.

- Kje te prasham, mori stara babo,
kje te prasham, pravo da mi kazhesh:
od kogo e Skopje ispusteno?

- Ne sum baba, tuk' sum crna chuma,
od mene e Skopje ispusteno. Date added: 31.01.2015
Popularity: 2268
Rating: 4.4 from 5 votes