Бистро ле, Бистро планино

Bistro le, Bistro planino

Бистро ле, Бистро планино

Бистро ле, Бистро планино,
што си ми толку убава.
Што си ми толку убава,
со твојта трева зелена.

Со твојта трева зелена,
со таја вода студена,
со тија буки високи,
под ними, сенки широки.

Бистро ле, Бистро планино,
што си ми толку убава
со твојте стада големи
и тије млади овчари.

Bistro le, Bistro planino

Bistro le, Bistro planino,
shto si mi tolku ubava.
Shto si mi tolku ubava,
so tvojta treva zelena.

So tvojta treva zelena,
so taja voda studena,
so tija buki visoki,
pod nimi, senki shiroki.

Bistro le, Bistro planino,
shto si mi tolku ubava
so tvojte stada golemi
i tije mladi ovchari.Date added: 25.02.2015
Popularity: 2444
Rating: 4.57 from 7 votes