Вино, вино

Vino, vino

Вино, вино

Вино, вино,
има ли некој кој не сака,
црвено вино да пие?
Убави песни, тој да слуша,
што пее мома в' меана.

Наминете во меана,
вино нарачајте,
убави моми в' пресрет ви идат
со мили насмевки.

Вино, вино,
има ли некој кој не сака,
денот весел да му е?
Душата маки што му ја стегаат
со вино да ги раскине.

Наминете во меана,
вино нарачајте,
таги и маки, сè што ве мачи,
на живот пуштете.

Вино, вино,
има ли некој кој до сега
не наминал в' меана?
Побара вино, убава песна,
песна за искрена љубов.

Наминете во меана,
песни послушајте,
меанска мома, судбина чита,
песни ви одбира.

Vino, vino

Vino, vino,
ima li nekoj koj ne saka,
crveno vino da pie?
Ubavi pesni, toj da slusha,
shto pee moma v' meana.

Naminete vo meana,
vino narachajte,
ubavi momi v' presret vi idat
so mili nasmevki.

Vino, vino,
ima li nekoj koj ne saka,
denot vesel da mu e?
Dushata maki shto mu ja stegaat
so vino da gi raskine.

Naminete vo meana,
vino narachajte,
tagi i maki, sè shto ve machi,
na zhivot pushtete.

Vino, vino,
ima li nekoj koj do sega
ne naminal v' meana?
Pobara vino, ubava pesna,
pesna za iskrena ljubov.

Naminete vo meana,
pesni poslushajte,
meanska moma, sudbina chita,
pesni vi odbira.Date added: 25.02.2015
Popularity: 2572
Rating: 4 from 3 votes