Ми тргнала Кира

Mi trgnala Kira

Ми тргнала Кира

Ми тргнала Кира, џанам,
низ Стамбол чаршија,
што видела Кира, џанам,
сè си бендисала!
Алено фустанче, срмено елече,
везени гајтани, ковано ѓерданче.

Ми сретнала Кира, џанам,
едно лудо младо,
погледнала Кира, џанам,
него бендисала!
Алено фустанче, срмено елече,
везени гајтани, ковано ѓерданче.

Не ми чинат ни елече,
везани гајтани,
твојте црни очи, лудо,
мене сал да гледаат!
Алено фустанче, срмено елече,
везени гајтани, ковано ѓерданче.

Mi trgnala Kira

Mi trgnala Kira, dzhanam,
niz Stambol charshija,
shto videla Kira, dzhanam,
sè si bendisala!
Aleno fustanche, srmeno eleche,
vezeni gajtani, kovano gjerdanche.

Mi sretnala Kira, dzhanam,
edno ludo mlado,
poglednala Kira, dzhanam,
nego bendisala!
Aleno fustanche, srmeno eleche,
vezeni gajtani, kovano gjerdanche.

Ne mi chinat ni eleche,
vezani gajtani,
tvojte crni ochi, ludo,
mene sal da gledaat!
Aleno fustanche, srmeno eleche,
vezeni gajtani, kovano gjerdanche.Date added: 03.04.2015
Popularity: 2266
Rating: 4 from 2 votes