Мамо мори

Mamo mori

Мамо мори

Мамо мори стара,
луѓе се набрале.
Зашто се набрале, мамо,
зошто се собрале.

А бре сине, Стојане,
мама ќе ти каже.
Стојна се посврши, сине,
во мили кумове.

Мамо мори стара,
јас болен си лежам,
девет ми години, мамо,
за Стојна девојка.

А бре сине, Стојане,
мама ќе ја земе.
Мама ќе ја земе, чедо,
сине од венчање.

Mamo mori

Mamo mori stara,
lugje se nabrale.
Zashto se nabrale, mamo,
zoshto se sobrale.

A bre sine, Stojane,
mama kje ti kazhe.
Stojna se posvrshi, sine,
vo mili kumove.

Mamo mori stara,
jas bolen si lezham,
devet mi godini, mamo,
za Stojna devojka.

A bre sine, Stojane,
mama kje ja zeme.
Mama kje ja zeme, chedo,
sine od venchanje.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6424
Rating: 4.33 from 3 votes