Дувни ми бел ветре

Duvni mi bel vetre

Дувни ми бел ветре

Дувни ми, дувни, бел ветре,
разлулај гора зелена,
растопи бели снегови.
Растопи бели снегови,
отвори пат за Драма,
во Драма сакам да одам.

Во Драма сакам да одам,
там' има либе болничко
од дома да му донесам.
Од дома да му донесам
печено јагне герговско,
мелнишко вино црвено.

Duvni mi bel vetre

Duvni mi, duvni, bel vetre,
razlulaj gora zelena,
rastopi beli snegovi.
Rastopi beli snegovi,
otvori pat za Drama,
vo Drama sakam da odam.

Vo Drama sakam da odam,
tam' ima libe bolnichko
od doma da mu donesam.
Od doma da mu donesam
pecheno jagne gergovsko,
melnishko vino crveno.

Blow for me fair winds

Blow for me fair winds,
roll the green forest,
melt the white snow.
Melt the white snow
open the road to Drama,
to Drama I want to go.

To Drama I want to go
there my love is ill.
From home to take to him,
from home to take to him
roast lamb of Gergovo,
red wine of Melnik.

Translation: Alan Moore.Date added: 19.04.2015
Popularity: 2886
Rating: 4.4 from 10 votes