Зора се зори

Zora se zori

Зора се зори

Зора се зори, петлите пеат
Лена галена, ешче ми спие.
Ленини друшки на вода одет
Лена галена ешче ми спие.

Ленина мајка, Лена ја буди:
- Стани ми Лено, Лено галена.
Стани ми, на мајка,
твоите друшки на вода одет.

Одет на вода
стани ми галена
твоите друшки на вода одет
стани ми Лено, Лено галена.

Zora se zori

Zora se zori, petlite peat
Lena galena, eshche mi spie.
Lenini drushki na voda odet
Lena galena eshche mi spie.

Lenina majka, Lena ja budi:
- Stani mi Leno, Leno galena.
Stani mi, na majka,
tvoite drushki na voda odet.

Odet na voda
stani mi galena
tvoite drushki na voda odet
stani mi Leno, Leno galena.Date added: 26.06.2015
Popularity: 3370
Rating: 4.44 from 9 votes