Стојане, дилбер море Стојане

Stojane, dilber more Stojane

Стојане, дилбер море Стојане

Стојане море, дилбере, море џанам,
оти не дојде, лудо, синоќа?
Оти не дојде синоќа, море Стојан,
на таа слатка, лудо, вечера?

Стојане, дилбер море Стојане,
оти не дојде, лудо, при мене?
Стојане, дилбер море Стојане
душа ми гори, лудо, за тебе.

На таа слатка вечера, море Стојан,
ај на тоа рудо јагне печено,
на рудо јагне печено, море Стојан,
ај на тоа рујно вино, море, црвено.

Стојане, дилбер море Стојане,
оти не дојде, лудо, при мене?
Стојане, дилбер море Стојане
душа ми гори, лудо, за тебе.

На рујно вино црвено, море Стојан,
ај на таа мека, лудо, постела.
На рујно вино црвено, море Стојан,
ај на таа мека, лудо, постела.

Стојане, дилбер море Стојане,
оти не дојде, лудо, при мене?
Стојане, дилбер море Стојане
душа ми гори, лудо, за тебе. 

Stojane, dilber more Stojane

Stojane more, dilbere, more dzhanam,
oti ne dojde, ludo, sinokja?
Oti ne dojde sinokja, more Stojan,
na taa slatka, ludo, vechera?

Stojane, dilber more Stojane,
oti ne dojde, ludo, pri mene?
Stojane, dilber more Stojane
dusha mi gori, ludo, za tebe.

Na taa slatka vechera, more Stojan,
aj na toa rudo jagne pecheno,
na rudo jagne pecheno, more Stojan,
aj na toa rujno vino, more, crveno.

Stojane, dilber more Stojane,
oti ne dojde, ludo, pri mene?
Stojane, dilber more Stojane
dusha mi gori, ludo, za tebe.

Na rujno vino crveno, more Stojan,
aj na taa meka, ludo, postela.
Na rujno vino crveno, more Stojan,
aj na taa meka, ludo, postela.

Stojane, dilber more Stojane,
oti ne dojde, ludo, pri mene?
Stojane, dilber more Stojane
dusha mi gori, ludo, za tebe. Date added: 03.01.2016
Popularity: 1705
Rating: 4.33 from 3 votes