Не оди моме крај брегот

Ne odi mome kraj bregot

Не оди моме крај брегот

- Не оди моме крај брегот,
брегот се рони, ќе паднеш.
Брегот се рони, ќе паднеш,
ќе паднеш, ќе се удавиш.

- Камо тој Господ да паднам,
да паднам, да се удавам.
Да паднам, да се удавам,
комита маж да не земам.

Комита рано станува
и мене млада разбудува,
коњата да му потспремам,
сабјата да му подадам 

Ne odi mome kraj bregot

- Ne odi mome kraj bregot,
bregot se roni, kje padnesh.
Bregot se roni, kje padnesh,
kje padnesh, kje se udavish.

- Kamo toj Gospod da padnam,
da padnam, da se udavam.
Da padnam, da se udavam,
komita mazh da ne zemam.

Komita rano stanuva
i mene mlada razbuduva,
konjata da mu potspremam,
sabjata da mu podadam 



Date added: 03.01.2016
Popularity: 2172
Rating: 3.75 from 4 votes