Песна за Овчарани

Pesna za Ovcharani

Песна за Овчарани

Си прошетав, мила мамо,
леринските села.
Си застанав во Овчарани,
крај црквата бела.

Таму си најдов Македонци,
стари и млади овчаранци,
комитски песни пееа,
пуштено оро играа,
Илинден, мајко, славеа
и од радост солзи ронеа.

Си заплакав и јас, мамо,
си проронав солза
за судбина клета наша,
за егејската мака.

Таму си најдов Македонци,
стари и млади овчаранци,
комитски песни пееа,
пуштено оро играа,
Илинден, мајко, славеа
и од радост солзи ронеа.

Ќе прошетам, мила мамо,
леринските села,
ќе раскажам за Овчарани,
за црквата бела.

Таму си најдов Македонци,
стари и млади овчаранци,
комитски песни пееа,
пуштено оро играа,
Илинден, мајко, славеа
и од радост солзи ронеа.

Pesna za Ovcharani

Si proshetav, mila mamo,
lerinskite sela.
Si zastanav vo Ovcharani,
kraj crkvata bela.

Tamu si najdov Makedonci,
stari i mladi ovcharanci,
komitski pesni peea,
pushteno oro igraa,
Ilinden, majko, slavea
i od radost solzi ronea.

Si zaplakav i jas, mamo,
si proronav solza
za sudbina kleta nasha,
za egejskata maka.

Tamu si najdov Makedonci,
stari i mladi ovcharanci,
komitski pesni peea,
pushteno oro igraa,
Ilinden, majko, slavea
i od radost solzi ronea.

Kje proshetam, mila mamo,
lerinskite sela,
kje raskazham za Ovcharani,
za crkvata bela.

Tamu si najdov Makedonci,
stari i mladi ovcharanci,
komitski pesni peea,
pushteno oro igraa,
Ilinden, majko, slavea
i od radost solzi ronea.

Το τραγουδι της Μελιτης

Επισκέφτηκα, αγαπημένη μου μητέρα,
τα χωριά της ΦΛώρινας,
και σταμάτησα στη Μελίτη
στην Μπέλα Τσάρκβα (Άγιος Γεώργιος).

Εκεί είδα Μακεδόνες,
γέρους και νέους Μελιτιώτες,
αγωνιστικά μακεδόνικα τραγούδια τραγουδούν,
χορεύουν το χορό Πουστένο,
το Ίλιντεν μητέρα γοιρτάζουν,
απο χαρα δακρύζουν.

Εκλαψα και εγω, μητέρα,
εκλαψα απο πικρα,
για την καταραμένη μοίρα μας,
για τα βάσανα της Μακεδονίας του Αιγαίου.

Εκεί είδα Μακεδόνες,
γέρους και νέους Μελιτιώτες,
αγωνιστικά μακεδόνικα τραγούδια τραγουδούν,
χορεύουν το χορό Πουστένο,
το Ίλιντεν μητέρα γοιρτάζουν,
απο χαρα δακρύζουν.

Θα επισκεφτω αγαπημενη μου μητερα
τα χωρια της Φλωρινας,
και θα μιλήσω για τη Μελίτη,
για την Μπέλα Τσαρκβα (Άγιος Γεώργιος).

Εκεί είδα Μακεδόνες,
γέρους και νέους Μελιτιώτες,
αγωνιστικά μακεδόνικα τραγούδια τραγουδούν,
χορεύουν το χορό Πουστένο,
το Ίλιντεν μητέρα γοιρτάζουν,
απο χαρα δακρύζουν.

Mετάφραση: Макис Гатопулос.Date added: 08.02.2016
Popularity: 3381
Rating: 4.78 from 9 votes