Заљубил Димо три моми

Zaljubil Dimo tri momi

Заљубил Димо три моми

Заљубил Димо три моми,
три моми Димо од три села.
Сите ги моми засакал,
една му била на срце.

Првата беше Орданка,
на лика лична убава.
На снага тенка, висока,
без неа Димо не може.

Другата беше Драганка,
Драганка мома убава.
Со очи црни, маслинка,
без неа Димо не може.

Третата беше Јованка,
никој од рода немала.
Со душа била богата,
таа му била на срце.

Zaljubil Dimo tri momi

Zaljubil Dimo tri momi,
tri momi Dimo od tri sela.
Site gi momi zasakal,
edna mu bila na srce.

Prvata beshe Ordanka,
na lika lichna ubava.
Na snaga tenka, visoka,
bez nea Dimo ne mozhe.

Drugata beshe Draganka,
Draganka moma ubava.
So ochi crni, maslinka,
bez nea Dimo ne mozhe.

Tretata beshe Jovanka,
nikoj od roda nemala.
So dusha bila bogata,
taa mu bila na srce.

Dimo fell in love with three girls

Dimo fell in love with three girls,
three girls, Dimo, from three villages.
He loved all of them,
but one was in his heart.

The first one was Ordanka,
she had a pretty face.
Her body was thin and tall,
Dimo can't live without her.

The other one was Draganka,
Draganka, a beautiful girl.
Her eyes were black like olives,
Dimo can't live without her.

The third one was Jovanka,
she did not have any family.
She was rich in her soul,
she was in his heart.

Dimo war in drei Mädchen verliebt

Dimo war in drei Mädchen verliebt,
drei Mädchen, Dimo, aus drei Dörfern.
Alle Mädchen mochte er gerne,
eine lag ihm am Herzen.

Die erste war Ordanka,
von Gesicht hübsch anzusehen,
und groß und schlank von Gestalt,
ohne sie konnte Dimo nicht sein.

Die andere war Draganka,
Draganka, das hübsche Mädchen,
mit schwarzen Olivenaugen,
ohne sie konnte Dimo nicht sein.

Die dritte war Jovanka,
sie hatte keine Familie.
Ihre Seele aber war reich,
diese lag ihm am Herzen.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Pokochał Dimo trzy dziewczyny

Pokochał Dimo trzy dziewczyny,
trzy dziewczyny z trzech wiosek.
Wszystkich tych dziewcząt pragnął,
lecz w sercu miał tylko jedną.

Pierwszą była Ordanka,
oblicze u niej prześliczne,
ciało smukłe, wysokie,
bez niej Dimo nie może.

Drugą była Draganka,
Draganka, piękna dziewczyna,
z oczyma jak oliwki czarnymi,
bez niej Dimo nie może.

Trzecią była Jovanka,
żadnej rodziny nie miała,
lecz duszę miała bogatą,
to ona była w jego sercu.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 20.04.2009
Popularity: 7846
Rating: 3.75 from 16 votes