Над Пирина јасно сонце

Nad Pirina jasno sonce

Над Пирина јасно сонце

Над Пирина, над Пирина, еј,
јасно сонце огрејало,
во гората млади Стојан е
со неговата верна чета.

Јунаци му проговарат:
- Еј, Стојане, наш војводо,
заведи нè во селото, еј,
во селото, убавото.

Да се видим' с' малки моми, еј,
с' малки моми, на орото,
над Пирина, над Пирина, еј,
јасно сонце огрејало.

Nad Pirina jasno sonce

Nad Pirina, nad Pirina, ej,
jasno sonce ogrejalo,
vo gorata mladi Stojan e
so negovata verna cheta.

Junaci mu progovarat:
- Ej, Stojane, nash vojvodo,
zavedi nè vo seloto, ej,
vo seloto, ubavoto.

Da se vidim' s' malki momi, ej,
s' malki momi, na oroto,
nad Pirina, nad Pirina, ej,
jasno sonce ogrejalo.Date added: 22.02.2016
Popularity: 2136
Rating: 3 from 3 votes