Пијан идам од града

Pijan idam od grada

Пијан идам од града

Пијан идам од града,
Велико, моме сен ѓузел,
пијан идам од града.

Сретнав моме в' ливада,
Велико, моме сен ѓузел,
кај си трева береше.

Кај што брало, заспало,
Велико, моме сен ѓузел,
со трева се покрило.

Камен клало виз главје,
Велико, моме сен ѓузел,
со трева се покрило.

Ојдов да го целивам,
Велико, моме сен ѓузел,
прсна моме да бега.

Постој моме, почекај,
Велико, моме сен ѓузел,
ти си моја, пак моја.

Pijan idam od grada

Pijan idam od grada,
Veliko, mome sen gjuzel,
pijan idam od grada.

Sretnav mome v' livada,
Veliko, mome sen gjuzel,
kaj si treva bereshe.

Kaj shto bralo, zaspalo,
Veliko, mome sen gjuzel,
so treva se pokrilo.

Kamen klalo viz glavje,
Veliko, mome sen gjuzel,
so treva se pokrilo.

Ojdov da go celivam,
Veliko, mome sen gjuzel,
prsna mome da bega.

Postoj mome, pochekaj,
Veliko, mome sen gjuzel,
ti si moja, pak moja.Date added: 18.04.2016
Popularity: 2276
Rating: 4.33 from 6 votes