Море Корун арамијо

More Korun aramijo

Море Корун арамијо

Mope Корун арамијо,
така ли се љубов води?
Од недела на недела,
јас те сакам ката вечер!

- Петревице, бре невесто,
како тебе и јас сакам.
Ти си имаш машко дете,
машко дете - лута змија,
што ќе види, сè ќе каже
на татко му, на дедо му!

More Korun aramijo

Mope Korun aramijo,
taka li se ljubov vodi?
Od nedela na nedela,
jas te sakam kata vecher!

- Petrevice, bre nevesto,
kako tebe i jas sakam.
Ti si imash mashko dete,
mashko dete - luta zmija,
shto kje vidi, sè kje kazhe
na tatko mu, na dedo mu!Date added: 05.06.2016
Popularity: 1417
Rating: 3 from 1 votes