Ти фрлије Јано ефтирије

Ti frlije Jano eftirije

Ти фрлије Јано ефтирије

Ти фрлије, Јано, ефтирије,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Ефтирије, Јано, на правдина,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Си украшла, Јано, девет овни,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Девет овни, Јано, сараѓулски,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Три јарчиња, Јано, со ѕвончиња,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Те извашле, Јано, сред селото,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Сред селото, Јано, да те снде,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Ti frlije Jano eftirije

Ti frlije, Jano, eftirije,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.

Eftirije, Jano, na pravdina,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.

Si ukrashla, Jano, devet ovni,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.

Devet ovni, Jano, saragjulski,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.

Tri jarchinja, Jano, so dzvonchinja,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.

Te izvashle, Jano, sred seloto,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.

Sred seloto, Jano, da te snde,
de mori Jano de, jo kalesho, jo,
de mori Jano de, jo mori Jano, jo.Date added: 01.07.2016
Popularity: 1883
Rating: 4 from 2 votes