Дење ноќе јас те барам

Denje nokje jas te baram

Дење ноќе јас те барам

Дење ноќе јас те барам,
малку љубов да ти просам,
ти со мене се подиграваш
и ме бркаш ти но јас,
јас те сакам сè повеќе.

Јас застанав да те гледам,
малку љубов да ти просам,
ти ме мачиш, не ме сакаш,
бегаш од мене.

Со очите насолзени
и со градите крвави,
како сенка сум ти станал,
само одам, прашам јас,
малку љубов ти просам.

Јас застанав да те гледам,
малку љубов да ти просам,
ти ме мачиш, не ме сакаш,
бегаш од мене.

Denje nokje jas te baram

Denje nokje jas te baram,
malku ljubov da ti prosam,
ti so mene se podigravash
i me brkash ti no jas,
jas te sakam sè povekje.

Jas zastanav da te gledam,
malku ljubov da ti prosam,
ti me machish, ne me sakash,
begash od mene.

So ochite nasolzeni
i so gradite krvavi,
kako senka sum ti stanal,
samo odam, prasham jas,
malku ljubov ti prosam.

Jas zastanav da te gledam,
malku ljubov da ti prosam,
ti me machish, ne me sakash,
begash od mene.Date added: 07.08.2016
Popularity: 2126
Rating: 4.33 from 6 votes