Тропнало оро

Tropnalo oro

Тропнало оро

- Што е свирки, Веде мори,
горе над селото?
- Идат, идат млади моми,
моми песнопојки,
идат, идат млади момци,
момци играорци.

- Орото почна бре лудо
сред село крај чешмата,
орото почна бре лудо
на сред село.
Ти моме зошто не дојде
сред село крај чешмата,
зошто не дојде бре лудо,
на сред село?

Tropnalo oro

- Shto e svirki, Vede mori,
gore nad seloto?
- Idat, idat mladi momi,
momi pesnopojki,
idat, idat mladi momci,
momci igraorci.

- Oroto pochna bre ludo
sred selo kraj cheshmata,
oroto pochna bre ludo
na sred selo.
Ti mome zoshto ne dojde
sred selo kraj cheshmata,
zoshto ne dojde bre ludo,
na sred selo?

Sound of the rhythm of the dances

- What are these sounds, Veda,
up there, above the village?
- Young girls are coming,
girls singing songs,
young boys are coming,
boys dancing oro.

- The dances started
in the middle of the village, next to the fountain,
the dances started
in the middle of the village.

And you, girl, why didn't you come
in the middle of the village, at the fountain,
why didn't you come,
in the middle of the village?



Date added: 09.08.2016
Popularity: 2627
Rating: 4.67 from 6 votes