Тропнало оро

Tropnalo oro

Тропнало оро

- Што е свирки, Веде мори,
горе над селото?
- Идат, идат млади моми,
моми песнопојки,
идат, идат млади момци,
момци играорци.

- Орото почна бре лудо
сред село крај чешмата,
орото почна бре лудо
на сред село.
Ти моме зошто не дојде
сред село крај чешмата,
зошто не дојде бре лудо,
на сред село?

Tropnalo oro

- Shto e svirki, Vede mori,
gore nad seloto?
- Idat, idat mladi momi,
momi pesnopojki,
idat, idat mladi momci,
momci igraorci.

- Oroto pochna bre ludo
sred selo kraj cheshmata,
oroto pochna bre ludo
na sred selo.
Ti mome zoshto ne dojde
sred selo kraj cheshmata,
zoshto ne dojde bre ludo,
na sred selo?Date added: 09.08.2016
Popularity: 1878
Rating: 4.6 from 5 votes