Ружиче бело и црвено

Ruzhiche belo i crveno

Ружиче бело и црвено

Ружиче бело и црвено,
не оди ситно пред мене,
не дигај магли раови.

Не скоривај моме јадови,
надеа сум само, јадовно.

Деј гиди Страте, море будала,
што жалиш толку за мене,
имаш невеста убава?

Ружиче бело и црвено,
имам невеста убава,
ама е многу мрзлива.

Меракот ми е моме на тебе,
умрев, загинав за тебе.

Ruzhiche belo i crveno

Ruzhiche belo i crveno,
ne odi sitno pred mene,
ne digaj magli raovi.

Ne skorivaj mome jadovi,
nadea sum samo, jadovno.

Dej gidi Strate, more budala,
shto zhalish tolku za mene,
imash nevesta ubava?

Ruzhiche belo i crveno,
imam nevesta ubava,
ama e mnogu mrzliva.

Merakot mi e mome na tebe,
umrev, zaginav za tebe.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6253
Rating: 4.25 from 4 votes