Стамено, моме мори, црна черешо

Stameno, mome mori, crna cheresho

Стамено, моме мори, црна черешо

- Стамено, моме мори, црна черешо,
црна черешо, мори, сребрена чешо.

За кого чуваш мори таја лепиња?
- Чувам ја, чувам мори за мојто либе.

За мојто либе, мори, личен Ѓорѓија.
Личен Ѓорѓија, мори, млади делија. 

Stameno, mome mori, crna cheresho

- Stameno, mome mori, crna cheresho,
crna cheresho, mori, srebrena chesho.

Za kogo chuvash mori taja lepinja?
- Chuvam ja, chuvam mori za mojto libe.

Za mojto libe, mori, lichen Gjorgjija.
Lichen Gjorgjija, mori, mladi delija. Date added: 24.03.2017
Popularity: 1422
Rating: 4.33 from 3 votes