Кинисало малој моме

Kinisalo maloj mome

Кинисало малој моме

Кинисало малој моме,
на горната нива,
жетва ќе ми жнее, џанам,
бела си пченица.

Жнеејќи малој моме
бела си пченица,
од пченица, море џанам,
нешто прозборело.
Нешто прозборело, џанам,
момче неженето.

- Ај остај си, малој моме,
тоа остро српче,
да одиме, малој моме,
при мојата куќа.
При мојата куќа, моме,
невеста да бидеш.

- Стој, почекај, лудо младо,
до дома да идам,
да ѝ кажам на мајка ми,
оти ќе се мажам.
Оти ќе се мажам, лудо,
за момче богато.

Kinisalo maloj mome

Kinisalo maloj mome,
na gornata niva,
zhetva kje mi zhnee, dzhanam,
bela si pchenica.

Zhneejkji maloj mome
bela si pchenica,
od pchenica, more dzhanam,
neshto prozborelo.
Neshto prozborelo, dzhanam,
momche nezheneto.

- Aj ostaj si, maloj mome,
toa ostro srpche,
da odime, maloj mome,
pri mojata kukja.
Pri mojata kukja, mome,
nevesta da bidesh.

- Stoj, pochekaj, ludo mlado,
do doma da idam,
da ì kazham na majka mi,
oti kje se mazham.
Oti kje se mazham, ludo,
za momche bogato.Date added: 20.05.2017
Popularity: 1986
Rating: 4.17 from 18 votes