Како пиреј

Kako pirej

Како пиреј

Со векови сме чекале, и нас сонце да нè грее,
името мило наше, цел свет да го пее.
А што ни се не сторија, брат од брата да се дели,
доцна легни рано стани, во пусти мугри бели.

Браќа, сестри, Македонци,
нема таква сила која може да нè раздели!
Браќа, сестри, Македонци,
како пиреј сечи, корни, нема да ја истреби.

Само некој гледа од горе,
сите маки тој ги знае.
Оваа земја раѓа, пее,
о боже, вечна да е!

Браќа, сестри, Македонци,
нема таква сила која може да нè раздели!
Браќа, сестри, Македонци,
како пиреј сечи, корни, нема да ја истреби.

Kako pirej

So vekovi sme chekale, i nas sonce da nè gree,
imeto milo nashe, cel svet da go pee.
A shto ni se ne storija, brat od brata da se deli,
docna legni rano stani, vo pusti mugri beli.

Brakja, sestri, Makedonci,
nema takva sila koja mozhe da nè razdeli!
Brakja, sestri, Makedonci,
kako pirej sechi, korni, nema da ja istrebi.

Samo nekoj gleda od gore,
site maki toj gi znae.
Ovaa zemja ragja, pee,
o bozhe, vechna da e!

Brakja, sestri, Makedonci,
nema takva sila koja mozhe da nè razdeli!
Brakja, sestri, Makedonci,
kako pirej sechi, korni, nema da ja istrebi.Date added: 19.06.2017
Popularity: 1868
Rating: 4.67 from 6 votes