А бре браќа Кукушани

A bre brakja Kukushani

А бре браќа Кукушани

- А бре браќа Кукушани,
а бре браќа Кукушани,
што сте толку нажалени,
нажалени натажени?
Што сте толку нажалени,
со очите насолзени?

- Как' да не сме нажалени,
как' да не сме расплакани?
Што се стори чудно чудо,
чудно чудо во Баница.

Сношти гласои пристигнаа,
сношти гласои пристигнаа,
Гоце Делчев го убија,
го убија во Баница.

Затоа сме нажалени,
затоа сме расплакани,
Гоце Делчев ни загина
за правдини македонски!

A bre brakja Kukushani

- A bre brakja Kukushani,
a bre brakja Kukushani,
shto ste tolku nazhaleni,
nazhaleni natazheni?
Shto ste tolku nazhaleni,
so ochite nasolzeni?

- Kak' da ne sme nazhaleni,
kak' da ne sme rasplakani?
Shto se stori chudno chudo,
chudno chudo vo Banica.

Snoshti glasoi pristignaa,
snoshti glasoi pristignaa,
Goce Delchev go ubija,
go ubija vo Banica.

Zatoa sme nazhaleni,
zatoa sme rasplakani,
Goce Delchev ni zagina
za pravdini makedonski!Date added: 19.06.2017
Popularity: 2400
Rating: 4.1 from 10 votes