Писмо дојде од Солуна града

Pismo dojde od Soluna grada

Писмо дојде од Солуна града

- Писмо дојде,
стара мајко море, од Солуна града
жална мајко море, од Солуна града,
стара мајко море, од Солуна града.

Ју писмото пише,
мајко море, јазе кум да идам,
жална мајко море, јазе кум да идам,
стара мајко море, јазе кум да идам.

Дал' да идам,
стара мајко море, или да не идам
жална мајко море, или да не идам,
стара мајко море, или да не идам?

- Иди, иди,
мили Симо море, зашто да не идеш,
мили Симо море, зашто да не идеш,
мили Симо море, зашто да не идеш?

Кумството је,
мили Симо море, најголема рода,
мили Симо море, најголема рода,
мили Симо море, најголема рода.

Pismo dojde od Soluna grada

- Pismo dojde,
stara majko more, od Soluna grada
zhalna majko more, od Soluna grada,
stara majko more, od Soluna grada.

Ju pismoto pishe,
majko more, jaze kum da idam,
zhalna majko more, jaze kum da idam,
stara majko more, jaze kum da idam.

Dal' da idam,
stara majko more, ili da ne idam
zhalna majko more, ili da ne idam,
stara majko more, ili da ne idam?

- Idi, idi,
mili Simo more, zashto da ne idesh,
mili Simo more, zashto da ne idesh,
mili Simo more, zashto da ne idesh?

Kumstvoto je,
mili Simo more, najgolema roda,
mili Simo more, najgolema roda,
mili Simo more, najgolema roda.Date added: 22.09.2017
Popularity: 1300
Rating: 4.33 from 3 votes