Ај што оган гори во планина

Aj shto ogan gori vo planina

Ај што оган гори во планина

Ај што оган гори во планина,
ајде во планина, сред корија.
Ај што пушки грмат, бомби трештат,
ајде цела земја ја потресуваат.

Ајде нека знаат душманите,
таму борба водат партизаните,
смела борба водат, не се жалат,
на фашисти клети не се предаваат.

Ми викна смело партизанка:
- Бегајте дома, клети фашисти!
Овде е земја Македонија,
за вас фашисти црна гробнина.

Aj shto ogan gori vo planina

Aj shto ogan gori vo planina,
ajde vo planina, sred korija.
Aj shto pushki grmat, bombi treshtat,
ajde cela zemja ja potresuvaat.

Ajde neka znaat dushmanite,
tamu borba vodat partizanite,
smela borba vodat, ne se zhalat,
na fashisti kleti ne se predavaat.

Mi vikna smelo partizanka:
- Begajte doma, kleti fashisti!
Ovde e zemja Makedonija,
za vas fashisti crna grobnina.Date added: 01.11.2017
Popularity: 1093
Rating: 3.5 from 2 votes