Крај Вардара двајца седевме

Kraj Vardara dvajca sedevme

Крај Вардара двајца седевме

Сношти либе јас те сонував
и во сон те целивав.
Устите беа шеќерни, де,
слатки ем медени, де.

Крај Вардара двајца седевме,
еден на друг зборевме.
Устите беа шеќерни, де,
слатки ем медени, де.

Кој ќе од нас изневери, де,
в' река Вардар да се удави,
тогај клетва либе дадовме,
да не се разделиме.
Устите беа шеќерни, де,
слатки ем медени, де.

Kraj Vardara dvajca sedevme

Snoshti libe jas te sonuvav
i vo son te celivav.
Ustite bea shekjerni, de,
slatki em medeni, de.

Kraj Vardara dvajca sedevme,
eden na drug zborevme.
Ustite bea shekjerni, de,
slatki em medeni, de.

Koj kje od nas izneveri, de,
v' reka Vardar da se udavi,
togaj kletva libe dadovme,
da ne se razdelime.
Ustite bea shekjerni, de,
slatki em medeni, de.Date added: 18.11.2017
Popularity: 913
Rating: 3.5 from 2 votes