Блажена горо, мори зелена

Blazhena goro, mori zelena

Блажена горо, мори зелена

Блажена горо, мори зелена,
убава Малеш мори планино,
в' лете си полна, мори, овчари,
в' зиме си полна, мори, ајдуци.

Турци во село, море, влегоа,
ајдучка сестра, море, грабнаа,
ајдуци за страв, море, не знаат,
во турско село, море влегоа.

В' бегова куќа море, влегоа,
куќата му ја, море, запалија,
децата му ги, море, грабнаја,
сестра од ропство, море, извадија.

Blazhena goro, mori zelena

Blazhena goro, mori zelena,
ubava Malesh mori planino,
v' lete si polna, mori, ovchari,
v' zime si polna, mori, ajduci.

Turci vo selo, more, vlegoa,
ajduchka sestra, more, grabnaa,
ajduci za strav, more, ne znaat,
vo tursko selo, more vlegoa.

V' begova kukja more, vlegoa,
kukjata mu ja, more, zapalija,
decata mu gi, more, grabnaja,
sestra od ropstvo, more, izvadija.Date added: 18.11.2017
Popularity: 1573
Rating: 4.5 from 6 votes