Митро ле, Митро

Mitro le, Mitro

Митро ле, Митро

- Митро ле, Митро, сиво галебче,
од што е болно, болно момчето?
Дали е пило вино, ракија,
или е јало блага туршија?

- Ниту е пило вино, ракија,
ниту е јало блага туршија.
Сношти е било село Цапарево,
цапаревски моми е љубило.

Сите на тефтер ги пишало,
тефтерот си е изгубило.
Тефтерот си е изгубило,
од то е болно, болно момчето.

Mitro le, Mitro

- Mitro le, Mitro, sivo galebche,
od shto e bolno, bolno momcheto?
Dali e pilo vino, rakija,
ili e jalo blaga turshija?

- Nitu e pilo vino, rakija,
nitu e jalo blaga turshija.
Snoshti e bilo selo Caparevo,
caparevski momi e ljubilo.

Site na tefter gi pishalo,
tefterot si e izgubilo.
Tefterot si e izgubilo,
od to e bolno, bolno momcheto.Date added: 22.11.2017
Popularity: 1567
Rating: 4.67 from 6 votes