Јанка низ гора врвеше

Janka niz gora vrveshe

Јанка низ гора врвеше

Јанка низ гора врвеше
и на гората збореше:
- Горо ле, горо зелена,
горо ле, горо убава,
мина ли горо низ тебе
млад Гоце Делчев војвода?

Гората трае, не збори
на Јанка не одговара.
Кога би гора зборела,
не би ја секла секира,
нит' би ја стада газеле.

Janka niz gora vrveshe

Janka niz gora vrveshe
i na gorata zboreshe:
- Goro le, goro zelena,
goro le, goro ubava,
mina li goro niz tebe
mlad Goce Delchev vojvoda?

Gorata trae, ne zbori
na Janka ne odgovara.
Koga bi gora zborela,
ne bi ja sekla sekira,
nit' bi ja stada gazele.Date added: 01.12.2017
Popularity: 1258
Rating: 3.67 from 3 votes