Ори Јано, сокол Јано

Ori Jano, sokol Jano

Ори Јано, сокол Јано

- Ори Јано, сокол Јано,
имаш очи соколови,
имаш очи, Јано мори, соколови.

Имаш очи соколови Јано,
твои са црни, мои шарени,
твои са црни, Јано мори, мои шарени.

Твои са црни, мои шарени Јано,
ајде да ги измешаме,
ајде да ги, Јано мори, измешаме.

- Лесно ќе ги измешаме, лудо,
како ќе ги одвоиме,
како ќе ги, лудо море, одвоиме?

Ori Jano, sokol Jano

- Ori Jano, sokol Jano,
imash ochi sokolovi,
imash ochi, Jano mori, sokolovi.

Imash ochi sokolovi Jano,
tvoi sa crni, moi shareni,
tvoi sa crni, Jano mori, moi shareni.

Tvoi sa crni, moi shareni Jano,
ajde da gi izmeshame,
ajde da gi, Jano mori, izmeshame.

- Lesno kje gi izmeshame, ludo,
kako kje gi odvoime,
kako kje gi, ludo more, odvoime?Date added: 28.01.2018
Popularity: 1199
Rating: 4.33 from 3 votes