Пусти ти биле меаните Иле

Pusti ti bile meanite Ile

Пусти ти биле меаните Иле

Еј, море Илија,
зошто пиеш вино, ракија?
Еј, не си бекрија,
меанџика да те успива.
Еј, Иле, Илија,
сите порти ги затворија,
еј, а ти остана
пак во таа пуста меана.

Пусти ти биле меаните Иле
и тоа вино црвено,
а јас те чекам дома да ми дојдеш,
во бела мека постела.

Pusti ti bile meanite Ile

Ej, more Ilija,
zoshto piesh vino, rakija?
Ej, ne si bekrija,
meandzhika da te uspiva.
Ej, Ile, Ilija,
site porti gi zatvorija,
ej, a ti ostana
pak vo taa pusta meana.

Pusti ti bile meanite Ile
i toa vino crveno,
a jas te chekam doma da mi dojdesh,
vo bela meka postela.Date added: 05.03.2018
Popularity: 2184
Rating: 4.54 from 13 votes